Privacy Statement

Privacy Statement

Interieurarchitect Lilian Bos, gevestigd aan Rijnland 2, 1274KW HUIZEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lilian Bos is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Contactgegevens:

web: https://www,inbrainstorm.nl
mail: info@inbrainstorm.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Interieurarchitect Lilian Bos verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt de diensten van Interieurarchitect Lilian Bos verstrekt u mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres,

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Interieurarchitect Lilian Bos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandelen van facturen en betalingen
  • Leveren van producten en diensten,
  • Verzenden van nieuwsbrieven (alleen na aanmelding),
  • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
  • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
  • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

Interieurarchitect Lilian Bos zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie en nazorg. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Delen van gegevens

Interieurarchitect Lilian Bos verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Interieurarchitect Lilian Bos gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website een onbelemmerde werking van de websites. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar. info@inbrainstorm.nl. Interieurarchitect Lilian Bos zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Interieurarchitect Lilian Bos neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.